เช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Hosting)

เช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Hosting)

บริการพื้นที่เว็บไซต์ (Hosting)
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Email Account จำนวนมาก และใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปหลากหลาย เช่น Webboard , CMS , Blog , E-learning , Shopping Cart ซึ่งจะต้องใช้งาน MySQL DB จำนวนมาก
• พื้นที่เว็บไซต์มากว่า 20 GB รองรับ Data Transfer100 GB รองรับระบบเว็บไซต์ได้อย่างสะบาย!!
• ระบบฐานข้อมูลแบบไม่จำกัด ( My SQL UNLIMITED!! )
• Email Account แบบไม่จำกัด ( Email UNLIMITED!! )
• ค่าบริการรายปี
• เช็คอีเมล์ผ่านหน้าเว็บ (Web Mail)
• ระบบตรวสอบไวรัส
• ระบบตรวจสอบเมล์ขยะ
• สามารถดูการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ อีเมล์ ฐานข้อมูล เป็นประจำทุกสัปดาห์ ย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์
• สามารถดูการสำรองฐานข้อมูล MySQL เป็นประจำทุกวัน และย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์
• หากท่านไม่สะดวกทางเรายินดีดูแลและจัดการระบบให้ทุกอย่าง