เช็คราคาทำเว็บไซต์

1.ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ 3,000-5,000 บาท (ไม่มีค่าบริการรายปี)
• ออกแบบเว็บไซต์ ตามสไตล์ที่ต้องการให้ใช้งานง่าย
• รูปแบบเว็บไซต์ ดูดี สวยงาม ดูเป็นมืออาชีพ
• หน้า Home Pages มี Flash Animation ประกอบ Header เพื่อดึงดูดความสนใจ

• สร้างหน้า Detail เช่น เกี่ยวกับเรา, บริการ, สินค้า, ติดต่อเรา….เป็นต้น (สามารถแก้ไขออนไลน์ได้)
– เพิ่มและแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้
– แทรกรูปภาพประกอบได้ไม่จำกัด
– แก้ไขและลบรูปภาพได้
– แนบไฟล์ที่ต้องการเข้าไปได้เช่น (.rar,.zip,.doc,.exel,pdf และอื่นๆเป็นต้น)
– สามารถใส่ลิ้งค์เพื่อไปยังหน้าอื่นหรือเว็บอื่นๆได้
– ใส่ลิ้งค์ให้โหลด รูปภาพใด้
• ระบบข่าวสารประชาสัมพันธ์ มี Back Office (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/แทรกรูป/แนบไฟล์ออนไลน์ได้)
• ระบบดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (แนบไฟล์ดาวน์โหลดออนไลน์ได้)
• Counter นับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์
• Form Mail + Google Map ติดต่อสอบถาม

2. ค่าบริการ จดโดเมนเนม (ชื่อเว็บไชต์) 350 บาท/ปี
• เช่น .com .net .org .biz .info และอื่นๆ

3. ค่าบริการ Hosting 1,500 บาท/ปี
พื้นที่เว็บไชต์ (Web Hosting Plan)
• เช็คอีเมล์ผ่านหน้าเว็บ (Web Mail)
• Disk Space 20 GB
• Data Transfer (ปริมาณรับส่งข้อมูล) 100 GB
• UNLIMITED Bandwidth
• UNLIMITED Email Accounts
• ระบบตรวสอบไวรัส
• ระบบตรวจสอบเมล์ขยะ
• Backup ฐานข้อมูล MySQL เป็นประจำทุกวัน ย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์
• พร้อมดูแลใส่ส่วนของเว็บไซต์มีปัญหากรณีเข้าเว็บไม่ได้