การทำ Site Map

การทำ sitemap.xml เป็นการทำให้ตัวค้นหาของ Google สามารถค้นหาลิ้งภายในเว็บเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
หลักการก็คือ เมื่อ Google เข้ามายังเว็บไซต์ก็จะเข้าไปยัง sitemap.xml ที่เราสร้างขึ้นโดยไม้ต้องเสียเวลา
ในการค้นหาลิ้งค์แต่ละหน้าของเว็บไซต์เราทำให้ Google เก็บข้อมูลของเว็บเราได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยมีขึ้นตอน
การสร้าง sitemap ดังต่อไปนี้

1   เข้าไปยังเว็บไซต์ที่ช่วยทำ sitemap.xml http://www.xml-sitemaps.com
2.  แล้วใส่ข้อมูลของเว็บไซต์เราลงไปดังรูปภาพที่แสดง
– โดยผมจะใส่ชื่อเว็บไซต์ของผมลงไป www.web-thai.com
– ให้กำหนดข้อมูลดังภาพ
3.  กด Start


CR: www.web-thai.com