Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

สาระน่ารู้

การ Add your URL to Google

Add your URL to Google  เมื่อเราได้สร้างเว็บไซต์มา 1 เว็บไซต์แต่ยังไม่มีใครรู้จักเว็บไซต์ของเราเพราะแม้กระทั้งค้นหาเว็บใน Google ก็ยังไม่เจอ แล้วจะทำยังไงดีละเนี่ยทางออกก็คือ จะต้องทำให้search engine อย่าง google รู้จักเสียก่อนเพื่อให้คนอื่นสามารถค้นหาเว็บเราเจอ
โดยการเพิ่มชื่อ url หลักของเว็บเรา เข้าไปให้ระบบค้นหาของ google โดยไปที่ http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl

1. ช่อง URL พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของเรา
2. ช่อง Comments พิมพ์คำอธิบายของเว็บไซต์
3. ช่อง Optional พิมพ์โค้ด 5 ตัวของ Google
4. กด Add URL เท่านั้นก็จบรอประมาณ 3-7 วัน ผมประมาณเองนะครับ

ดังภาพ

idw-web-01