ประโยคที่ใช้บ่อยซื้อขายที่ใช้ซื้อสินค้าต่างประเทศ

ประโยคที่ใช้บ่อยซื้อขายที่ใช้ซื้อสินค้าต่างประเทศ

1. สินค้าเหมือนในรูปหรือไม่
Products are the same on the picture or not

2. ฉันต้องการเฉพาะตัวถังรถกับขาตะเกียบหน้า (ขาตะเกียบคือที่ใส่ล้อหน้า ) คุณมีหรือไม่
I want just chassis and the front fork, do you have it?

3. ก่อนส่งคุณสามารถตรวจคุณภาพการแพ็คกิ้ง ให้ฉันได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน รอยถลอก รอยบุบ
Before submitting, can you check the quality of packing to me or not? To avoid scratches, abrasions and dents.

4. ก่อนส่งได้โปรดช่วยตรวจสอบคุณภาพให้ฉัน และแพ็คสินค้าให้ฉันเป็นอย่างดี เพราะสินค้าส่งไปต่างประเทศ
Before submitting, please help me to check the quality and pack the product to me as well. Because goods must be sent abroad.

5. คุณสามารถหาสินค้าตามรูปที่ฉันให้ไปได้หรือไม่
Can you find products in the form that I sent to you or not.

6. สินค้าที่คุณส่งมามักเกิดการเสียดสี ระหว่างล้อหน้ามัดแนบกับตัวถังทำให้เกิดรอยถลอกคุณสามารถแก้ไขการแพ็คได้ไหม
Products that you send usually grate. between the front wheels that tie to the chassis, causing abrasions, can you edit packing or not?

7. สินค้าคุณมีตำหนิหลายจุด เช่นรอยถลอก
Your products have many blot such as abrasions.

8. ฉันซื้อคุณหลายครั้งแล้ว สามารถลดราคาให้ฉันอีกได้ไหม
I bought your products several times. Can you reduce the price for me?

9. สินค้าคุณมีตำหนิ ฉันจึงต้องลดราคาให้ลูกค้าฉัน ฉันสามารถเรียกชดเชยจากคุณได้หรือไม่
Your products have a blot.I will have to lower prices to my customers.

10. สินค้าคุณมีตำหนิให้ฉันส่งสินค้ากลับไปเคลมและส่งกลับมาประเทศไทย ค่าขนส่งแพงมาก ฉันจึงใช้วิธีลดราคาให้ลูกค้าของฉันแทน
Your products have a blot. So I must send the it back to claim and returned it to Thailand. Shipping is very expensive. I will have to lower prices to my customers instead.

11 ฉันต้องการสินค้าด่วนคุณสามารถส่งให้ฉันด่วนได้หรือไม่ฝากด้วยครับ
I want products express. Can you send it to me fast or not?

ภาษาอังกฤษ “ซื้อของ” (Shopping/Buying things)

เวลาทำการ (Opening Hours)
What time do you open, please? เปิดกี่โมงครับ
What time do you close, please? ปิดกี่โมงครับ
Are you open all day? เปิดทั้งวันไหมครับ
Are you open on Sundays? เปิดวันอาทิตย์ไหมครับ

การต้อนรับ
May I help you? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ ***อย่าลืมเสียง p
May I help you with anything? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
May I assist you? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ (help=assist)
May I assist you with anything? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ (assist v. ช่วยเหลือ)
Do you need any help? คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมครับ
Can I help you? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
Can I help you at all? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
Can I help you with anything? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
Do you need any help? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
Do you require any help? ต้องการความช่วยเหลือไหมครับ
Do you need any assistance? คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมครับ (assistance n. ความช่วยเหลือ)
What are you looking for? คุณกำลังมองหาอะไรอยู่ครับ
What can I do for you? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
Which one do you need? คุณต้องการอันไหนครับ
I will be with you in a moment. รอสักครู่นะครับ
Sorry to have kept you waiting. ขอโทษที่ให้รอครับ

เพียงแค่ดูสินค้า
I’m just browsing. ฉันเพียงแค่ดูๆ เท่านั้น
I’m just looking. ฉันเพียงแค่ดูๆ เท่านั้น
If you need any help, just let me know. หากมีอะไรให้ช่วย บอกฉันได้นะครับ
I’ll let you know if I need anything. ฉันจะบอกคุณ หากฉันต้องการอะไรครับ

การถามหาสินค้า
Do you have any .(สินค้าที่ต้องการ)..? คุณพอจะมี … บ้างไหมครับ
Do you sell ..(สินค้าที่ต้องการ)..? คุณมี … ขายไหมครับ
Could you tell me where the ..(สินค้าที่ต้องการ).. is? ไม่ทราบว่า…อยู่ตรงไหนครับ
I’m looking for ..(สินค้าที่ต้องการ).. ฉันกำลังหา ..
I’m looking for a white T-shirt. ฉันกำลังหาเสื้อยืดสีขาว
Can I see the white T-shirt. ฉันขอดูเสื้อยืดสีขาวหน่อยครับ
Where can I get toothpaste? ยาสีฟันอยู่ที่ไหนครับ

เอาชิ้นนี้
I’ll take it. หรือ I’ll take this. ฉันเอาอันนี้
I’ll take this one. ฉันเอาอันนี้
I’ll take that one. ฉันเอาอันนั้น
I’ll take the right one. ฉันเอาอันที่อยู่ทางขวามือ
I’ll take the small one. ฉันเอาอันเล็ก

เอาชิ้นอื่น
Do you have any other colors? คุณมีสี่อื่นไหมครับ
Do you have this in red? คุณมีแบบนี้สีแดงไหม
Do you have this in a smaler size? คุณมีแบบที่เล็กกว่านี้ไหม
Do you have this in a larger size? คุณมีแบบที่ใหญ่กว่านี้ไหม
Do you have this jacket in a smaller size? คุณมีแจ็คเก็ตที่ตัวเล็กกว่านี้ไหม

การถามราคา
How much? ราคาเท่าไหร่
How much is it? (ฮาวมัช ชิสสิท) ราคาเท่าไหร่
How much does this cost? ของสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่ (ในประโยคนี้ cost เป็นคำกริยา)
What’s the cost? ราคาเท่าไหร่ ; It costs 500 Baht.
What’s the price? ราคาเท่าไหร่
What’s the damage? ค่าเสียหายเท่าไหร่, ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่
How much will this set me back? ผมต้องเสียงเงินเท่าไหร่
This mobile set me back 15,000 Baht. ผมซื้อโทรศัพท์นี้ในราคาหมื่นห้าพันบาท

ลดราคา
We have a sale today. วันนี้เราลดราคา (sale n. การลดราคา)
This promotion ends tomorrow. การส่งเสริมการขายนี้จะหมดในวันพรุ่งนี้
It’s on sale. / This is on sale. (on sale สินค้านั้นลดราคาอยู่)
It’s on sale at 99 Baht. สินค้านี้ลดราคาเหลือเก้าสิบเก้าบาท
We have a sale on… เราลดราคา…อยู่ เช่น We have a sale on Levi Jeans. เราลดราคายีนส์ลีวายส์อยู่
Can you discount the price? ลดราคาหน่อยได้ไหม (discount ลดราคา)
Can you give me a discount. ลดราคาหน่อยได้ไหม
Can you lower the price? ลดราคาหน่อยได้ไหม
I can give you a discount. ฉันลดราคาให้คุณได้
There’s a 50 per cent discount on all clothes. มีส่วนลด50เปอร์เซ็นต์สำหรับเสื้อผ้าทุกชนิด
50 per cent discount / There’s a 50 per cent discount. ลดราคา50เปอร์เซ็นต์
I can give you a 50 per cent discount. ฉันลดราคาให้คุณ50เปอร์เซ็นต์
Everything is marked down 50 per cent. ทุกอย่างลดราคา 50เปอร์เซ็นต์
If you buy one, the second one has a 50 per cent discount. ถ้าคุณซื้อ1ชิ้น ชิ้นต่อไปจะลด 50เปอร์เซ็นต์
This is a special price. อันนี้เป็นราคาพิเศษ (special price ราคาพิเศษ)
I can give you a special price. ฉันให้คุณในราคาพิเศษ
We have a special offer for you. เรามีข้อเสนอพิเศษให้คุณ (Special offer ข้อเสนอพิเศษ)
20 per cent off. ลดราคา 20 เปอร์เซ็นต์
20% off ลดราคา 20 เปอร์เซ็นต์
This shirt is 20 percent off. เสื้อตัวนี้ลด20เปอร์เซ็นต์
Can you reduce this for me? คุณลดราคาให้ฉันได้ไหม (reduce v. ลด)
I can reduce the price by 10 per cent. ฉันลดราคาได้ 10เปอร์เซ็นต์
I can drop the price another 15 per cent. ฉันลดราคาลงได้อีก15เปอร์เซ็นต์ (drop the price ลดราคาลง)
I can’t drop the price any more. ฉันไม่สามารถลดราคาได้มากกว่านี้อีก

ราคาโอเคมั๊ย แพงไปหรือเปล่า
That’s reasonable. ราคาสมเหตุสมผล (reasonable adj. ราคาสมเหตุสมผล)
I don’t think that’s a reasonable price. ฉันคิดว่าราคาไม่ราคาสมเหตุสมผล
That’s an acceptable price. ราคายอมรับได้ (acceptable แอ่เซ็บดะโบว ยอมรับได้)
That price is okay. ราคามันโอเคนะ ***คำนี้ฝรั่งใช้มากที่สุด
It’s not expensive. มันไม่แพง
That’s expensive. ราคาแพง
That’s too much. ราคาแพงเกินไป (too much มากเกินไป หรือ แพงเกินไป)
That’s way too much. โอ้โห ราคาแพงเกินไป
I love this watch, but it’s too costly. ฉันชอบนาฬิกาเรือนนี้แต่ว่ามันแพงเกินไป (costly adj. แพง)
I love this dress, but it’s too pricey. (pricey adj. แพงเกินไป)
Wow! That’s so cheap! ราคาถูกจัง (cheap adj. ราคาถูก, คุณภาพต่ำ)
Have you got anything cheaper? มีที่ถูกกว่านี้ไหม?
These clothes look cheap. เสื้อผ้าพวกนี้คุณภาพต่ำ
These clothes are inexpensive. เสื้อผ้าพวกนี้ราคาถูก (inexpensive ราคาถูก)
These clothes are a bargain. เสื้อผ้าพวกนี้ถูกจังเลย (bargain การต่อรองราคา, ราคาถูก)
Do you have any cheaper ones? คุณมีชิ้นที่ราคาถูกกว่านี้ไหม

มีเงินพอซื้อไหม
Can you afford it? คุณมีเงินพอที่จะซื้อไหม ; afford (อะฟอรดฺ) สามารถซื้อได้, จ่ายเงินได้
I can’t afford it. ราคาแพงไป ผมไม่สามารถซื้อได้

การบอกราคา
20 Baht each. อันละ 20 บาท
3 for 20 Baht. 3อย่าง 20บาท
40 Baht per kilogram. โลละ 40บาท
20 Baht per 100 grams ขีดละ 50บาท ( 1ขีด = 100 grams)
80 Baht per litre ; litre (ลิทเทอร) ลิตร
Clearance sale ลดล้างสต๊อค
Closing down sale ลดเพื่อเลิกกิจการ
Buy 1 get 1 free ซื้อ 1 แถม 1
Half price ครึ่งราคา
All items have been slashed! สินค้าทุกชนิดลดราคาลงแบบถล่มทลาย

การต่อลองราคา
500 Baht is too expensive! ห้าร้อยบาทแพงเกินไป
I’ll give you 300 Baht for it. สามร้อยบาทก็พอแล้ว
How about 400 Baht? หรือ What about 400 Baht? ราคาสี่ร้อยบาทได้ไหม
Will you take 200 Baht for it? ฉันจะซื้อในราคาสองร้อยบาท
I’m sorry, I cannot , I can’t go that low. ขอโทษครับ เราขายในราคาต่ำขนาดนั้นไม่ได้
I won’t make a profit. ฉันจะไม่ได้กำไรเลย
This is a special price for you. อันนี้เป็นราคาพิเศษแล้ว
That’s my best price. อันนี้เป็นราคาที่ดีที่สุดของเราแล้ว

ขายหมดแล้ว
I’m sorry. We’ve sold out. ขอโทษครับ เราขายหมดแล้ว
I’m sorry. We are out of stock just now. ขอโทษครับ สินค้าเราพึ่งหมด

ต้องการอะไรอีกไหม
Would you like anything else? หรือ Anything else? คุณต้องการอะไรอีกไหม?

มีรับประกันสินค้าไหม
Does it have a warranty? มีประกันไหมครับ

การจัดส่ง
Do you deliver? คุณมีบริการส่งไหม?

การจ่ายเงิน
Is that everything? / Is that all? ครบแล้วใช่ไหมครับ, มีเท่านี้ใช่ไหมครับ
Yes, it is. ครับ
50 Baht, please. 120บาท ครับ
The total amount is 50 Baht. หรือ The total is 50 Baht. หรือ That will be 50 Baht. ทั้งหมดนั่น 120บาทครับ
Do you take credit cards? คุณรับบัตรเครดิตไหม?
Can I pay by cheque? ฉันจ่ายด้วยเช็คได้ไหม?
I’ll pay by card. ฉันจะจ่ายด้วยบัตร
I’m sorry, we don’t accept credit cards. ขอโทษครับ เราไม่รับบัตรเครดิต
I’ll pay in cash. ฉันจะจ่ายเป็นเงินสด
Can you change a 1,000 Baht note for me? แบงค์พัน มีทอนไหมครับ
Oh! I’m sorry. I can’t change that. Do you have anything smaller? ขอโทษครับ ผมไม่มีเงินทอน มีแบงค์ย่อยไหมครับ
Here’s your change. นี่เงินทอนของคุณครับ
Could I have a receipt, please? ขอใบเสร็จด้วยได้ไหมครับ
Could I have a VAT receipt, please? ขอใบกำกับภาษีได้ไหมครับ
Would you like that in bag? หรือ Would you like a bag for that? จะใส่ถุงไหม
No, thanks. ไม่ครับ ขอบคุณ

คำกล่าวลา / ขอบคุณ
Thank you. Have a nice day.
Thank you. Come again soon!