ขั้นตอนการทำเว็บไซต์

ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์

จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านโดยข้อมูลที่จะต้องจัดส่งประกอบด้วย

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล
สำหรับการจัดทำเว็บไซต์มีดังนี้

ระยะการจัดทำเว็บไซต์ใช้เวลา 7-15 วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมข้อมูลของท่านลูกค้า

[1]
ระยะการจัดทำเว็บไซต์ใช้เวลา 7-15 วัน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมข้อมูลของท่านลูกค้า

 

จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านโดยข้อมูลที่จะต้องจัดส่งประกอบด้วย

[2]
จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน
โดยข้อมูลที่จะต้องจัดส่งประกอบด้วย

 

หากมีเว็บที่ชื่นชอบอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นเว็บจากต่างประเทศโปรดแจ้งให้ทางเราเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ แจ้งชื่อที่จะใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ (หากมีแล้วส่งรายละเอียดมาที่อีเมลเพื่อให้ทางเราติดตั้งเว็บไซต์)
รูปภาพที่เกี่ยวข้องในการทำเว็บไซต์ทั้งหมด เช่น รูปภาพสินค้า รูปภาพหน่วยงาน องค์กร หรือ รูปภาพอื่นๆ
ข้อมูลสินค้าและบริการ หรือ ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องการจะให้มีบนเว็บไซต์
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหน่วยงานของท่านเช่น ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, หมายเลขบัญชีการโอนเงินและอื่นๆ

3. หลังจากตกลงจัดทำเว็บไซต์จ่ายครบ 100% หลังส่งมอบงานสมบูรณ์พร้อมสอนใช้งานเว็บ

[3]
หลังจากตกลงจัดทำเว็บไซต์จ่ายครบ 100%
หลังส่งมอบงานสมบูรณ์พร้อมสอนใช้งานเว็บ

สอบถามข้อมูล
Mobile: 080-8849597
Line ID: mdweb
Email: mongdoweb@hotmail.com
Website: www.mongdoweb.comwww.iamdesignweb.com


Slider-sample-2